Bilden visar hur en transkriptionsfaktor isolerad och strukturbestämd från ett bakterievirus bildar en spiralformad struktur där 6 proteinmolekyler bildar ett varv. DNA:t lindas sedan runt spiralen och varvid vissa gener inte kommer till uttryck. Modelleringen har utförts av Ronnie Berntsson och Pål Stenmark vid Stockholm universitet (Nuceic Acids Res. 2013, 1-11).

Sven och Lilly Lawskis fond för naturvetenskaplig forskning är en stiftelse som bildades i början på 1960-talet genom en donation av Sven och Lilly Lawski. Stiftelsen delar årligen ut ett antal stipendier för avancerade studier, forskarstudier samt forskning inom naturvetenskaplig biokemi och genetik.

Stipendierna är skattefria och ämnade för högre studier i naturvetenskaplig biokemi eller genetik. Läs mer om stiftelsen och dess ändamål och verksamhet under Om stiftelsen och om ansökan om stipendier under Stipendier.

Ansökningstid för nya stipendier: 1 mars – 15 april
Ansökningstid för prolongering av tidigare beviljat stipendium eller studiestöd: 1– 28 februari