Kontakta stiftelsen

Frågor som rör stipendieansökan, prolongeringar och eventuella avslutande av forskningen i förtid:
Verkställande ledamoten, professor Folke Tjerneld, e-post folke.tjerneld ((at)) biochemistry.lu.se

Frågor som rör utbetalning av beviljade stipendier:
Handelsbankens stiftelsetjänst, Maher Ashkar, e-post maher.ashkar ((at)) handelsbanken.se

Övriga frågor:
Sekreteraren, Stefan Johansson, e-post stefan.l.johansson ((at)) dom.se